Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Sjå også:
1.4
JNS Spesialundervisning
Her: spesialpedagogikk, undervisning av elever fra ulik kulturell eller språklig bakgrunn etc.
1.4
JNSC Undervising for fysisk funksjonshemma elevar
Her: undervisning for hørsels- eller synshemmede, eller andre fysiske funksjonshemninger som krever spesialundervisning. Brukes med 5PM*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JNSG Undervisning for elevar med lærevanskar
Her: undervisning for elever med dysleksi, autisme, adferdsvansker, eller andre forhold som krever spesialundervisning
1.3
JNSL Undervisning for elevar med åtferdsvanskar, sosiale eller kjensleborne vanskar 1.3
JNSP Undervisning for evnerike eller talentfulle elevar 1.3
JNSR Ekstraundervisning
Her: tilleggsundervisning for elever / studenter som ikke har oppnådd forventet nivå
1.3
JNSV Undervisning av tospråklege eller fleirspråklege elevar
Her: bøker som tar for seg undervisning på et andrespråk, undervisning i flerspråklige skoleklasser, undervisning av elever som snakker et annet språk, men hvor språkopplæring ikke er undervisningas hovedformål
1.4

versjonsdetaljar