Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JM Psykologi
Bruk JM*-koder for akademiske verk. Bruk VS*-koder for praktiske råd til allmennpublikum. Sjå også: VSP* Populærpsykologi og tilhøyrande underkategoriar
JMA Psykologisk teori, system, synspunkt og skoleretningar
Sjå også: QDTM Metdvitsfilosofi
1.2
JMB Psykologisk metodologi
JMC Barne- og utviklingspsykologi
Sjå også: JNC Pedagogisk psykologi
JMD Aldringspsykologi
JMF Familiepsykologi
JMG Kjønnspsykologi
JMH Sosial- og gruppepsykologi
JMJ Arbeids- og industripsykologi
Sjå også: SCGP Idrettspsykologi
JMK Kriminalpsykologi eller rettspsykiatri
Sjå også: JKV* Kriminalitet og kriminologi og tilhøyrande underkategoriar
JML Eksperimentell psykologi
JMM Fysiologisk psykologi, nevro- og biopsykologi
JMP Abnormalpsykologi
Her: psykiske lidelser. Sjå også: MKM* Klinisk psykologi og tilhøyrande underkategoriar
JMQ Psykologi: kjensler
Her: affektiv nevrovitenskap
1.4
JMR Kognitiv psykologi
Her: kognitiv nevrovitenskap, utgivelser om psykologi i forbindelse med læring, hukommelse, hukommelsestap, intelligens, resonnering, persepsjon
1.4
JMS Psykologi: eget, identitet, personlegdom
JMT Psykologi: tilstandar av medvit
Her: psykologiske verk om bevissthet og ubevissthet; søvn og drømmer; endrede sinnstilstander, hypnose, tilstander fremkalt av legemiddel- og narkotika, etc. Sjå også: VXN Draumar og draumetyding
JMU Psykologi: seksuell åtferd
Sjå også: VFVC Sex og seksualitet, JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt
JMX Parapsykologiske studium
Brukes for seriøse akademiske verk. Sjå også: VXP Psykiske evner og psykiske fenomen

versjonsdetaljar