Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JK Sosiale tenester og velferd, kriminologi
JKV Kriminalitet og kriminologi
Sjå også: DNXC Historier frå verkelegheita: brotsverk
JKVV Viktimologi og offer for kriminalitet
Her: offerets rettigheter. Sjå også: DNXR Historier frå verkelegheita: mishandling, overgrep og urettferd
1.3

versjonsdetaljar