Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JK Sosiale tenester og velferd, kriminologi
JKV Kriminalitet og kriminologi
Sjå også: DNXC Historier frå verkelegheita: brotsverk
JKVC Årsaker til og førebygging av kriminalitet
Her: overvåking, tiltak mot terrorisme, hvordan beskytte befolkningen mot kriminalitet, politikk om fagområdet, teorier rundt sosial kontroll
1.4
JKVF Kriminaletterforsking
JKVG Narkotikahandel og -smugling
JKVJ Gatekriminalitet
Her: overfall, lommetyveri, vandalisme, våpenkriminalitet
1.3
JKVK Økonomisk kriminalitet / kvitsnippbrotsverk
Her: økonomiske forbrytelser, svindel, underslag, bestikkelser, korrupsjon etc.
1.3
JKVM Organisert kriminalitet
Her: mafia, kriminelle gjenger, piratvirksomhet
1.3
JKVN Valdskriminalitet
Her: mord, drap, kidnapping, tortur, overfall, æresdrap, voldtekt, seksualisert vold etc. Brukes for utgivelser som tar for seg ulike aspekter ved voldskriminalitet. Brukes med DNXC*-koder for journalistiske beskrivelser av faktiske hendelser
1.4
JKVP Fengselsvitskap og straff
Her: fengsler, straffeanstalter; straffesystemer og -teorier. Sjå også: JWXR Krigsfangar
JKVQ Lovbrytarar
JKVS Prøvetidsordningar
JKVV Viktimologi og offer for kriminalitet
Her: offerets rettigheter. Sjå også: DNXR Historier frå verkelegheita: mishandling, overgrep og urettferd
1.3

versjonsdetaljar