Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JK Sosiale tenester og velferd, kriminologi
JKS Sosiale tenester og sosial velferd
JKSB Sosiale velferdsordningar
JKSF Adopsjon og fosterheim
JKSG Eldreomsorg
Her: vold mot og mishandling av eldre, omsorgssvikt, aldershjem og sykehjem. Brukes for sosial- og helsetjenester for eldre, politikk, yrker og roller i eldreomsorg
1.4
JKSL Omsorgs- og helsetenester for personar med spesielle behov
Her: omsorgstjenester for personer med fysiske funksjonshemminger, enten synlige eller usynlige, personer med fysiske eller sensoriske svekkelser, personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
JKSM Psykisk helsevern
Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig. Sjå også: MBPK Psykisk helseteneste, VFJQ Takle psykiske problem
1.4
JKSN Sosialarbeid
JKSR Nødhjelp og bistand
Her: utgivelser om utviklingshjelp og bistandsprogrammer, humanitær hjelp, katastrofehjelp. Brukes for hjelp og programmer innenlands og utenlands, både for kortsiktige og langsiktige hjelpeprogrammer etc.
1.4
JKSW Nødetatar og redningstenester

versjonsdetaljar