Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JH Sosiologi og antropologi
Bruk JH*-koder for lærebøker eller akademiske verk. Brukes sammen med andre J*-koder som indikerer et spesifikt emne der det er hensiktsmessig
JHB Sosiologi
Sjå også: LAQ Lov og samfunn, rettssosiologi, MBS Helsesosiologi
JHBK Sosiologi: familie og relasjonar
Brukes for bøker om familiestrukturer, relasjoner innen familien, vennskap, relasjonspsykologi, sosial kontroll eller konformitet og ensretting innen grupper eller familier etc. Sjå også: JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt, VFV* Familie og relasjonar og tilhøyrande underkategoriar
1.4

versjonsdetaljar