Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også: VFV* Familie og relasjonar og tilhøyrande underkategoriar
JBS Sosiale grupper og identitetar
Bruk alle JBS*-koder med andre koder for å angi spesielle temaer, som f.eks. JBFA for diskriminering, NHTB for sosialhistorie, FX* for romaner og kvalifikator for interesse der det er hensiktsmessig
1.4
JBSA Sosiale klasser
Her: sosial lagdeling, klassekonflikter, klasseforskjeller, sosioøkonomiske grupper. Brukes for bøker som tar for seg klassespørsmål, en bestemt klasse og dens karakteristika og kjennetegn, samhandling på tvers av ulike samfunnslag, oppfatninger om og fordommer mot ulike klasser
1.4
JBSC Bygdesamfunn
Her: små bosetninger og personer som bor på landsbygda, områder som er delvis landlige, isolerte samfunn
1.4
JBSD Bysamfunn
Her: indre by, drabantbyer, byboere, forsteder. Brukes for bøker om bymessige eller delvis bymessige bosetninger
1.4
JBSF Kjønnsstudium og kjønnsgrupper
Brukes for bøker som tar for seg kjønnsroller eller kjønnsidentitet, kjønn basert på et individs forplantningssystem og andre sekundære kjønnskarakteristika, inkludert interseksualitet
1.4
JBSJ Samfunnsfaglege studium: homofile / lesbiske / LHBT
Her: homofili, studier rundt seksuelt mangfold. Brukes med andre koder, f.eks. JBFA for homofobi eller diskriminering eller NHTB for historie og 5PS*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også: JBSF3 Kjønnsstudium: transpersonar og kjønnsinkongruens
1.4
JBSL Etniske studium
Brukes med andre emnekoder for tverrfaglige utgivelser og kvalifikator(er) for sted og 5PB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBSP Aldersgrupper og generasjonar
Brukes for bøker som tar for seg forskjellige generasjoner, emner og problemer knyttet til de ulike generasjonene eller forholdet mellom dem, generasjonskonflikter og -forskjeller etc.
1.4
JBSR Sosiale grupper: religiøse grupper og samfunn
Tildel også 5PG*-koder og QR*-koder der det er hensiktsmessig
JBSW Sosiale grupper: alternative livsstilar
Brukes for livsstiler som skiller seg fra de som regnes som konvensjonelle eller ‘mainstream’ og som oppfattes som å være utenfor de kulturelle normene. Sjå også:
1.4
JBSX Hemmelege samfunn
Her: frimureri. Sjå også: QRY* Alternative trussystem og tilhøyrande underkategoriar, FHQ Okkulte thrillerar
JBSY Sosiale grupper: klubbar og samfunn
Her: frivillige foreninger eller «selvvalgt samhørighet», hvordan og hvorfor folk assosierer seg med spesifikke grupper

versjonsdetaljar