Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også: VFV* Familie og relasjonar og tilhøyrande underkategoriar
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Sjå også: PDR Vitskapens og teknologiens påverking på samfunnet, QDTQ Etikk og moralfilosofi, RNT Sosiale konsekvensar av miljøproblem
JBFK Vold og mishandling i samfunnet
Her: mishandling eller omsorgssvikt, vold på grunn av kulturelle tradisjoner, vold mot grupper eller individer, institusjonell vold, voldskriminalitet etc. Brukes for bøker om oppfattelsen av vold og usikkerhet i samfunnet, samt bøker om faktisk vold, misbruk og omsorgssvikt. Sjå også: JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFK1 Barnemishandling
Fysisk, seksuell og psykologisk mishandling av barn. Her: incest
1.4
JBFK2 Seksuell mishandling og trakassering
Her: seksualisert vold, voldtekt, overfall. Sjå også: JKVN Valdskriminalitet
1.3
JBFK3 Vold i nære relasjonar
Her: vold i hjemmet, familievold, partnervold, tvang, psykologisk manipulasjon og mottiltak. Sjå også:
1.4
JBFK4 Mobbing og trakassering
Her: trolling i sosiale medier, digital mobbing, trusler, tvang, forfølgelse og truende oppførsel. Brukes med JBCT*-koder når tematikken er knyttet til ulike typer medier, KNXC eller KJMV2 for trakassering på arbeidsplassen
1.3 1.4

versjonsdetaljar