Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GT Tverrfaglege studium
GTC Kommunikasjonsstudium
Brukes for lærebøker innen kommunikasjon og for verk som dekker en rekke aspekter ved kommunikasjon - språklige, sosiale, industrielle, teknologiske etc. Sjå også: JBCT* Medievitskap og tilhøyrande underkategoriar

versjonsdetaljar