Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GT Tverrfaglege studium
GTB Historiske studium (hovudsakeleg samfunnsvitskap og humaniora)
For historiske studier som konsentrerer seg om fagfelt som ikke omfattes av det engelske begrepet «science» (jf. vitenskapshistorie), men som omfattes av det tyske begrepet «Wissenschaft» (dvs. alle typer akademiske studier). Sjå også: PDA Vitskapsfilosofi, PDX Vitskapshistorie
1.1
GTC Kommunikasjonsstudium
Brukes for lærebøker innen kommunikasjon og for verk som dekker en rekke aspekter ved kommunikasjon - språklige, sosiale, industrielle, teknologiske etc. Sjå også: JBCT* Medievitskap og tilhøyrande underkategoriar
GTD Semiotikk / semiologi
Sjå også: CFA Språkfilosofi
GTK Kognitive studium
Brukes for tverrfaglig arbeid. Sjå også: QDTM Metdvitsfilosofi, JM* Psykologi og tilhøyrande underkategoriar, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, PSAN Nevrovitskap, UYQ* Kunstig intelligens og tilhøyrande underkategoriar, UXJ Dataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
1.1
GTM Regionale / internasjonale studium
Brukes for tverrfaglige arbeider som dekker en rekke temaer innenfor et definert geografisk eller lingvistisk område. Brukes med kvalifikatorer for sted og språk der det er hensiktsmessig. Sjå også: RGL Regionalgeografi
1.4
GTP Utviklingsstudium
Sjå også: KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomiar
GTQ Globalisering
GTT Flagg, emblem, symbol, logoar
Sjå også: NHTG Genealogi, heraldikk og namnehistorie
GTU Fredsstudium og konfliktløysing
Sjå også: JWLP Fredsbevarande operasjonar
GTV Institusjonar og akademiske miljø
Sjå også: JPSN Internasjonale institusjonar
GTZ Generelle studium og generell kunnskap
Brukes for tverrfaglig materiale kurs rettet mot studieforberedende opplæring eller etterutdanning. Brukes med 4CN*, 4CP* eller 4TN* for tester. Sjå også: WDKX Spørjebøker, YPWL Læremiddel: studium / studieteknikk
1.4

versjonsdetaljar