Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GP Forsking og informasjon
GPH Datavitskap og -analyse
Her: datavisualisering og informasjonsgrafikk, store datasett, stordata. Brukes for tverrfaglige bøker om bruken av data. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig. Sjå også: UN* Databasar og tilhøyrande underkategoriar, UX* Bruksretta databehandling og tilhøyrande underkategoriar, UYZF Informasjonsvisualisering
1.4

versjonsdetaljar