Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GP Forsking og informasjon
GPF Informasjonsteori
GPH Datavitskap og -analyse
Her: datavisualisering og informasjonsgrafikk, store datasett, stordata. Brukes for tverrfaglige bøker om bruken av data. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig. Sjå også: UN* Databasar og tilhøyrande underkategoriar, UX* Bruksretta databehandling og tilhøyrande underkategoriar, UYZF Informasjonsvisualisering
1.4
GPJ Kodeteori og kryptologi
Her: kryptografi. Sjå også: URY Datakryptering
1.4
GPQ Vedtaksteori
Sjå også: KJMD Leiaravgjerder
GPS Forskingsmetodar
Brukes med andre emnekoder for forskningsmetoder innen en bestemt disiplin. Sjå også: JHBC Sosial forsking og statistikk, KJT Operasjonsanalyse
1.3

versjonsdetaljar