Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GL Bibliotek-, informasjons- og museumsvitskap
GLC Bibliotek-, arkiv- og informasjonshandsaming
GLF IT, Internett og digitale ressursar i biblioteka
GLH Innkjøp og samlingsutvikling
GLK Bibliografisk- og emneordskontroll
Her: indeksering, katalogisering, klassifisering
GLM Bibliotek- og informasjonstenester
Her: bibliotek; referansearbeid, offentlige informasjonstjenester
GLP Arkivering, bevaring og digitalisering
GLZ Museumsvitskap og kulturarvstudium
Her: museumsforskning, kuratorer, kulturforskning og bevaring av kulturarv. Brukes for bøker om bygninger, monumenter og steder som er viktige for bevaring av et samfunns materielle og immaterielle kulturarv. Sjå også: ABC Konservering og restaurering av kunstverk, AGC Utstillingskatalogar og kunstsamlingar, NK* Arkeologi og tilhøyrande underkategoriar, RNK Bevaring av miljøet, TNKX Bevaring av bygningar og bygningsmateriale, NK* Arkeologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4

versjonsdetaljar