Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GB Leksikon og oppslagsverk
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Sjå også: CB* Språk: referanseverk og generelle verk og tilhøyrande underkategoriar, DSR* Litterære oppslagsverk og tilhøyrande underkategoriar
GBCB Biografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang. Sjå også:
1.3

versjonsdetaljar