Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GB Leksikon og oppslagsverk
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Sjå også: CB* Språk: referanseverk og generelle verk og tilhøyrande underkategoriar, DSR* Litterære oppslagsverk og tilhøyrande underkategoriar
GBCB Biografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang. Sjå også:
1.3
GBCD Fagordbøker
Brukes for ordbøker og ordlister som dekker et bestemt emne, f.eks. juridiske ordbøker. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.2 1.4
GBCQ Sitatsamlingar, ordspråk
Her: samlinger av vanlige fraser eller aforismer, nyttige sitater for bestemte formål
1.3
GBCR Bibliografiar, katalogar
Sjå også: AVD Diskografiar og kjøpeguidar
GBCS Seriar, tidsskrift, samandrag, indeksar
Her: institusjonsserier
GBCT Register
Brukes for bøker som gir oversikt over personer eller organisasjoner (vanligvis sortert alfabetisk, tematisk, fonetisk etc.) med detaljer som navn, adresse og telefonnummer
1.4
GBCY Årbøker og almanakkar

versjonsdetaljar