Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GB Leksikon og oppslagsverk
GBA Generelle leksikon
Brukes for leksika som ikke er om spesielle emner
GBC Oppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang. Sjå også: CB* Språk: referanseverk og generelle verk og tilhøyrande underkategoriar, DSR* Litterære oppslagsverk og tilhøyrande underkategoriar
GBD Samlingar og kompendium
Brukes for utgivelser som inneholder et utvalg tekster som er samlet fra ulike kilder og som kan dekke flere emner og format, som f.eks. sitater, fakta, illustrasjoner etc. Brukes med andre emnekoder når samlinga dekker et bredt emneområde (f.eks. sammen med WN*-koder). Sjå også: WDKX Spørjebøker
1.3

versjonsdetaljar