Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FY Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar
Bruk FY*-koder med andre F*- koder som indikerer sjanger eller type. FY*-koder bør vanligvis ikke være første eller eneste emnekode
1.4
FYB Noveller
Må brukes med andre F-koder
FYD Brev- og dagbokromanar
Brukes for skjønnlitteratur som er skrevet som en serie dokumenter, brev, dagbøker, eposter, bloggposter etc.
1.3
FYH Pastisj
Brukes for skjønnlitteratur skrevet bevisst i stil med en annen (vanligvis tidligere) forfatter (som hyllest snarere enn en parodi). Vanligvis som en oppfølger til en roman skrevet av, eller som bruker en populær karakter skapt av den opprinnelige forfatteren. Sjå også: FUP Satire og parodiar
FYM Skjønnlitteratur: mashup
Brukes for skjønnlitteratur som kombinerer en pre-eksisterende tekst, ofte en klassisk roman, med en annen genre, som f.eks. grøssere, i en og samme fortelling. Brukes sammen med andre F*- eller faglitterære koder for å angi komponentelementer. Sjå også: FUP Satire og parodiar
1.1
FYQ Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: yaoi
Her: BL-romaner. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger, f.eks. FR*-koder for Romantikk, 5LKE*-koder dersom denne livsfasen er omhandlet. Sjå også: XAMT Manga: Yaoi
1.4
FYR Serielitteratur
Brukes for romantikk, science fiction eller annen skjønnlitteratur tilhørende en sjanger og som vanligvis utgis med en fast utgivelsesfrekvens. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type. FYR SKAL ALDRI være første eller eneste emnekode. Sjå også:
1.3 1.4
FYS Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: ranobe
Brukes for noveller ment for et voksent publikum, som oftest dialog- og karakterdrevet og vanligvis supplert av manga-/animeillustrasjoner eller tilsvarende. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger. FYS kan brukes som hovedkategori der det er hensiktsmessig. Sjå også:
1.4
FYT Omsett skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som er oversatt fra et annet språk. Legg til flere F*-koder for å sikre at klassifikasjonen er meningsfull utover selve oversettelsen av verket. IKKE BRUK kvalifikator for sted eller språk for å beskrive originalspråket (dette beskrives i andre metadatafelt). Du kan likevel bruke kvalifikator for sted, hvis det er relevant for handlingen i boka. FYT SKAL ALDRI være første eller eneste emnekode
1.4
FYV Skjønnlitteratur: inspirert av eller omarbeidd frå
Brukes for skjønnlitteratur som er utgitt som en spinoff eller som et ledsagende produkt til allerede eksisterende medieprodukter eller -varer som ikke er bøker. F.eks. romaner som er inspirert av populære filmer, spill eller TV-serier. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*-, DD*- eller XQ*-koder dersom utgivelsen er et dikt eller en tegneserie. Skal IKKE brukes for romaner som i etterkant er blitt filmatisert, bøker med filmomslag etc. (dette beskrives i andre metadatafelt)
1.3 1.4
FYW Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: spel
Her: litterære rollespill (LitRPG). Brukes for skjønnlitteratur som følger samme struktur som et tv-spill, eller har samme type utfordringer som man finner i et spill, eller som foregår i et tv-spill. Brukes med andre F*-koder, særlig FL* eller FM* der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljar