Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FX Skjønnlitteratur: narrative emne
Bruk FX*-koder for å indikere temaet for en skjønnlitterær utgivelse, når dette ikke kan uttrykkes av en sjangerkode aleine. Bruk FX*-koder med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*, DD* eller XQ*-koder. FX*-koder kan også brukes sammen med ikke-skjønnlitterære kategorier for å definere det narrative temaet der det er hensiktsmessig. BRUK IKKE FX*-koder som hovedkategori
1.1 1.4
FXB Narrative emne: danningsromanar
Her: romaner om overgangen mellom barndom/ungdom og voksenlivet. Coming of age, bildungsroman
1.1
FXD Narrative emne: kjærleik og relasjonar
Brukes for skjønnlitteratur hvor et sterkt forhold eller kjærlighet er det sentrale emnet, men hvor det ikke er snakk om sjangeren romantikk. Dette kan omfatte vennskap, familieforhold etc., som hovedtema i fortellingen. Brukes med kvalifikatorer for interesse for å indikere spesielle typer av relasjoner der det er hensiktsmessig
1.3 1.4
FXE Narrative emne: miljøspørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg miljøspørsmål som et sentralt tema
1.2
FXL Narrative emne: død, sorg, tap
Brukes for skjønnlitteratur hvor tap eller sorgerfaringer er et sentralt tema
1.2
FXM Narrative emne: indre liv
Brukes for skjønnlitteratur som legger stor vekt på å skildre karakterenes motiver, følelser og tanker. Bruk FHX for psykologiske thrillere
1.1
FXN Narrative emne: identitet / det å høyre til
Brukes for skjønnlitteratur hvor hovedpersonens identitet, identitetsfølelse eller søking etter identitet (av alle typer, både sosial, kulturell, religiøs, kjønn etc.) er hovedtemaet eller et av hovedtemaene i fortellingen. Brukes med andre emnekoder og kvalifikatorer for interesse der det er hensiktsmessig
1.4
FXP Narrative emne: politikk
Brukes for skjønnlitteratur som i stor grad tar for seg politikk eller politiske systemer
1.1
FXQ Narrative emne: fordrivne, eksil, migrasjon
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg temaer som diaspora, asylsøkere, tvangsflytting, forflytning, påtvungne reiser, internt fordrevne etc.
1.4
FXR Narrative emne: stadbunden litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som foregår på et virkelig sted (ofte, men ikke nødvendigvis landlig eller historisk), hvor settingen gjennomsyrer verket i en sånn grad at det ikke kunne foregått noe annet sted; f.eks. den franske tradisjonen med «roman du terroir» Legg til passende kvalifikator for sted
1.2
FXS Narrative emne: sosiale spørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som har et spesifikt sosialt problem som et sentralt tema. Brukes med andre faglitterære koder, f.eks. fra JBF* for å angi hvilke typer sosiale problemer som beskrives
1.1 1.3

versjonsdetaljar