Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FR Romantikk
FRD Moderne romantikk
Brukes for romantikk hvor hovedpersonene lever og arbeider i nåtiden eller samtiden, med moderne bekvemmeligheter og skikker
1.3
FRF Romantikk: sedeleg
Her: koselige romantiske fortellinger. Brukes for romantikk som ikke inneholder skildringer av fysisk intimitet. Brukes med FW for å angi om utgivelsen er av religiøs karakter, og med 5P* kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig
1.3
FRH Historisk romantikk
Brukes for romantisk skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes med kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
FRJ Romantikk: livet på landsbygda
Her: romantisk western, bygdeliv, outback. Brukes for romantikk som foregår i svært landlige omgivelser, ofte på bondegårder eller i små bygdesamfunn, og som vanligvis ligger langt fra en by
1.3
FRM Romantikk: spenning
FRP Romantikk: uniform
Her: militære, brannkonstabler, politi, piloter, kabinpersonale etc. Brukes for romantikk hvor en eller flere av hovedpersonene har en jobb hvor man har uniform som arbeidsantrekk
1.3
FRQ Romantikk: legeromanar
Brukes for romantikk som handler om leger, sjukepleiere etc.
1.3
FRT Romantikk: fantasy og paranormal
Her: romantikk med vampyrer, varulver. Brukes for romantisk skjønnlitteratur som blander inn elementer fra fantsysjangeren eller som handler om mytiske vesener eller overnaturlige elementer, men som først og fremst kategoriseres som romantikk. Brukes med FM*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
FRU Romantikk: tidsreiser 1.3
FRV Romantikk: dyster stemning
Brukes for romantikk hvor det kan være dystrere/mørkere stemning og som ofte tar for seg ondskap eller frykt, og som vanligvis inkluderer en antihelt og/eller besværlige situasjoner
1.3
FRX Erotisk romantikk
Brukes for romantisk skjønnlitteratur med erotisk innhold, men som først og fremst er romantikk og som skildrer romantiske forhold. Skal IKKE brukes sammen med FP. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Sjå også: FP Erotikk
1.3

versjonsdetaljar