Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr
Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller skjønnlitterære bøker som er inspirert av disse tradisjonelle fortellingene eller av folklore. Sjå også: DBS* Soger og epos og tilhøyrande underkategoriar, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og tilhøyrande underkategoriar, JBGB Folklore, mytar og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
1.4
FNF Folkeeventyr og kunsteventyr
Her: folkeeventyr og andre eventyr fra ulike kulturer i fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller for fortellinger som er inspirert av tradisjonelle eventyr. Sjå også: JBGB Folklore, mytar og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB4 Barn og ungdom: feer og alvar
1.4
FNM Mytar og legender
Her: myter og legender fra ulike kulturer i fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller fortellinger som er inspirert av tradisjonelle myter. Brukes med QRS*- eller QRR*-koder for å angi hvilken tradisjon de stammer fra, der det er hensiktsmessig. Sjå også: DBS* Soger og epos og tilhøyrande underkategoriar, JBGB Folklore, mytar og legender, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og tilhøyrande underkategoriar, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
1.4

versjonsdetaljar