Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FM Fantasy
FMB Episk / heroisk fantasy
Her: høyfantasy (high fantasy)
1.3
FMH Historisk fantasy
FMK Humoristisk fantasy
FMM Magisk realisme
Brukes for bøker som innlemmer fantastiske, magiske, mytiske eller overnaturlige elementer i omgivelser som ellers er vanlige eller dagligdagse. Brukes med FBA eller FBC for litterære verk som innlemmer magisk realisme, f.eks. latinamerikanske utgivelser
1.1 1.4
FMR Romantisk fantasy
Brukes for fantasy som også har mange av sjangertrekkene fra romantikksjangeren, men som likevel først og fremst gjenkjennes som fantasy. Sjå også: FRV Romantikk: dyster stemning, FRT Romantikk: fantasy og paranormal
1.3
FMT Dark fantasy
Brukes for mørk fantasy, dvs. fantasy med mørkere og skremmende temaer. Inkluderer ofte elementer fra grøssere eller har en dyster og truende atmosfære, eller man får en følelse av frykt
1.3
FMW Moderne fantasy
Brukes for fantasy som foregår i nåtiden eller samtiden
1.3
FMX Urban fantasy

versjonsdetaljar