Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FK Grøssarar
FKC Klassiske grøssarar og spøkelseshistorier
Her: klassiske, gotiske grøssere. Brukes for grøssere og spøkelseshistorier som er ansett som eller som presenteres som ‘klassiske’ og som vanligvis, men ikke nødvendigvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FKM Moderne grøssarar og spøkelseshistorier
Brukes for grøssere som foregår i nåtiden eller samtiden, og som vanligvis er utgitt i løpet av de siste tiårene
1.4
FKW Okkulte romanar

versjonsdetaljar