Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FJ Spanande og eventyrlege forteljingar
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim og som ofte framkaller en følelse av fare og som er ment å gi leseren en følelse av spenning og eventyr. Sjå også: FH Thriller
1.4
FJM Krigsforteljingar
Her: fortellinger om spesialsstyrker. Brukes for spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om krig, kamper og militæret, men foretrekk andre F*-koder og kvalifikatorer for tidsperiode for bøker hvor krig eller konflikter er en del av bakgrunnshistorien, eller som ser på hvilke innvirkninger krig har på samfunnet, og hvor hovedtemaet ikke er spennende eller eventyrlig
1.4
FJMC Krigsforteljingar: napoleonskrigen
FJMF Krigsforteljingar: første verdskrigen
FJMS Krigsforteljingar: andre verdskrigen
FJMV Krigsforteljingar: Vietnamkrigen

versjonsdetaljar