Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FC Biografisk skjønnlitteratur
Her: skjønnlitterære livsfortellinger, selvbiografiske fortellinger, faksjon. Brukes for høyt fiksjonaliserte beretninger om livene til virkelige mennesker (inkludert fiksjonaliserte selvbiografier), eller hvor en forfatter bruker hendelser eller erfaringer fra sitt eget liv som en integrert del av narrativet eller historien. Kan brukes med FV der det er aktuelt. Sjå også: DN* Biografiar og sanne forteljingar og tilhøyrande underkategoriar
1.1 1.4

versjonsdetaljar