Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FB Skjønnlitteratur
Bruk FB bare på skjønnlitteratur der sjanger og tid er ukjent, eller der ‘klassisk’ eller ‘moderne’ ikke passer. FB*-koder kan brukes med FX*- eller FY*-koder for å gi mer informasjon om temaer eller egenskaper der det er hensiktsmessig. FB*-koder kan brukes som hovedkategori sammen med koder for litterære sjangre i tilfeller der en roman anses som ‘seriøs’ og å ha høyere litterær verdi utover å være ren sjangerfiksjon. Foretrekk FBA eller FBC der det er mulig, og foretrekk en kode for en litterær sjanger som hovedkategori der dette er mer passende
1.4
FBC Klassisk litteratur
Her: skjønnlitteratur som ikke hører til en spesiell sjanger, og som er ansett eller presentert som ‘klassisk’. Vanligvis, men ikke nødvendigvis utgitt for flere tiår siden. Foretrekk kodene for klassisk litteratur innenfor de ulike sjangrene der de er tilgjengelig. Sjå også: DBS* Soger og epos og tilhøyrande underkategoriar, FFC Klassisk krim, FLC Klassisk science fiction
1.4

versjonsdetaljar