Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
F Skjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FB Skjønnlitteratur
Bruk FB bare på skjønnlitteratur der sjanger og tid er ukjent, eller der ‘klassisk’ eller ‘moderne’ ikke passer. FB*-koder kan brukes med FX*- eller FY*-koder for å gi mer informasjon om temaer eller egenskaper der det er hensiktsmessig. FB*-koder kan brukes som hovedkategori sammen med koder for litterære sjangre i tilfeller der en roman anses som ‘seriøs’ og å ha høyere litterær verdi utover å være ren sjangerfiksjon. Foretrekk FBA eller FBC der det er mulig, og foretrekk en kode for en litterær sjanger som hovedkategori der dette er mer passende
1.4
FC Biografisk skjønnlitteratur
Her: skjønnlitterære livsfortellinger, selvbiografiske fortellinger, faksjon. Brukes for høyt fiksjonaliserte beretninger om livene til virkelige mennesker (inkludert fiksjonaliserte selvbiografier), eller hvor en forfatter bruker hendelser eller erfaringer fra sitt eget liv som en integrert del av narrativet eller historien. Kan brukes med FV der det er aktuelt. Sjå også: DN* Biografiar og sanne forteljingar og tilhøyrande underkategoriar
1.1 1.4
FD Spekulativ skjønnlitteratur
FF Krim
FG Skjønnlitteratur med sportsleg innhald
S*-koder kan legges til etter FG for å indikere den spesifikke idretten som er omtalt
1.1
FH Thriller
FJ Spanande og eventyrlege forteljingar
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim og som ofte framkaller en følelse av fare og som er ment å gi leseren en følelse av spenning og eventyr. Sjå også: FH Thriller
1.4
FK Grøssarar
FL Science fiction
FM Fantasy
FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr
Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller skjønnlitterære bøker som er inspirert av disse tradisjonelle fortellingene eller av folklore. Sjå også: DBS* Soger og epos og tilhøyrande underkategoriar, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og tilhøyrande underkategoriar, JBGB Folklore, mytar og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
1.4
FP Erotikk
Brukes for erotisk skjønnlitteratur med eksplisitte skildringer av forhold av seksuell karakter, og hvor hovedpersonene ikke nødvendigvis har et romantisk forhold. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Skal IKKE brukes med FRX. Sjå også: FRX Erotisk romantikk
1.3
FQ Skjønnlitteratur som skildrar ein moderne livsstil
Her: romantiske komedier, ‘feel good’. Brukes for skjønnlitteratur som foregår i nåtiden eller samtiden, og som handler om realistiske, hverdagslige temaer eller livsstiler, vanligvis i en lett, og noen ganger oppløftende tone. Sjå også:
1.1 1.4
FR Romantikk
FS Familieromanar
Brukes for romaner som skildrer familiens hverdagsliv, ofte med hovedvekt på relasjonene innen familien, men ikke det samme som FT Slektsromaner. Brukes med andre F*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også: FT Slektsromanar
1.1 1.4
FT Slektsromanar
Her: familiesagaer, familier og slekter. Brukes for romaner som skildrer en families/familiers skjebne, ofte gjennom flere generasjoner. Brukes med FR*-koder for romantiske sagaer eller med FV når den historiske tidsperioden er viktig. BRUKES IKKE for norrøne sagaer. Sjå også: FS Familieromanar
1.4
FU Humoristisk skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur hvor humor er det primære målet. Foretrekk sjangerspesifikke humor-koder der det finnes. Kan brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig
FV Historiske romanar
Brukes for skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig. Brukes med kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode brukes for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår, der det er hensiktsmessig. Foretrekk sjangerspesifikke koder for historisk skjønnlitteratur der de fins. Sjå også: FFH Historisk krim, FJH Historiske spanande og eventyrlege forteljingar, FMH Historisk fantasy, FRH Historisk romantikk
1.3
FW Religiøs skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som fremmer et religiøst, åndelig eller visjonært budskap. Brukes sammen med relevante 5PG* kode der det er hensiktsmessig, eller der det ikke er tilgjengelig, en QR*- eller VX*-kode. Brukes med andre F*-koder
1.3
FX Skjønnlitteratur: narrative emne
Bruk FX*-koder for å indikere temaet for en skjønnlitterær utgivelse, når dette ikke kan uttrykkes av en sjangerkode aleine. Bruk FX*-koder med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*, DD* eller XQ*-koder. FX*-koder kan også brukes sammen med ikke-skjønnlitterære kategorier for å definere det narrative temaet der det er hensiktsmessig. BRUK IKKE FX*-koder som hovedkategori
1.1 1.4
FY Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar
Bruk FY*-koder med andre F*- koder som indikerer sjanger eller type. FY*-koder bør vanligvis ikke være første eller eneste emnekode
1.4
FZ Skjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker
Brukes for bøker som er utgitt som ledsagende bøker til populære serier eller enkelttitler, f.eks. et atlas over en mytisk verden, en oversikt over karakterer, en guide til serien etc. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*-, DD*- eller XQ*-koder dersom utgivelsen er et dikt, en tegneserie etc. Sjå også: DSR Litterære oppslagsverk, XR* Teikneserieromanar og teikneseriar: guidar og meldingar og tilhøyrande underkategoriar
1.4

versjonsdetaljar