Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DN Biografiar og sanne forteljingar
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks. SFH «Golf» med DNBS. Sjå også: FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DNB Biografiar
DNC Memoarar
Memoarer er vanligvis mindre strukturert og mindre omfattende enn selvbiografier, og er ofte om en del av et liv (f.eks. barndommen, en politikers tid som politiker) snarere enn hele ens liv. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere området der det er mulig
DND Dagbøker, brevsamlingar
Brukes for bøker som inneholder samlinger av dagboknotater eller brev, inkludert korrespondanse mellom flere personer, der verket ikke er skrevet som en selvbiografi eller som memoarer. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere område der det er mulig
1.4
DNG Biografiar om dyr
Brukes for biografier om spesifikke dyr, som for eksempel dyr som opptrer, veddeløpshester, redningshunder etc.
1.3
DNL Litterære essay
Brukes for essay eller kåseri om litterære emner; klassifiser essay om et emne, for eksempel filosofi, økonomi, med en kode fra faget
1.3
DNP Reportasjar eller journalistiske tekstar
Her: intervjuer, samling av spalter. Brukes for bøker hvor tekstene enten har vært publisert tidligere i et nyhetsmedium eller publisert som et originalverk. Brukes med andre emnekoder for å angi spesifikke emner der det er hensiktsmessig, f.eks. JP*-koder for politikk eller KC*-koder for økonomi; brukes alene for generelle verk. Sjå også: WTL* Reiseskildringar og tilhøyrande underkategoriar, AJF Fotojournalistikk og dokumentarfotografi
1.4
DNS Talar
Brukes for samlinger av transkriberte taler. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne der det er mulig. Sjå også: QRVH Preiker
DNT Antologiar
Brukes for alle antologier unntatt poesiantologier. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne eller litterær form der det er mulig. Sjå også: DCQ Lyrikkantologiar (fleire forfattarar)
DNX Historier frå verkelegheita
Bruk DNX*-koder for populære fortellinger om faktiske hendelser som er skrevet i en fortellende eller journalistisk form
1.4

versjonsdetaljar