Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DD Skodespel
Ved bruk av DD*-koder, tildel også kvalifikator(er) for sted og/eller tidsperiode og stil der disse aspektene er spesielt relevante og viktige; andre emnekoder, inkludert FX*-koder kan brukes sammen med DD*-koder for å angi sentrale temaer i skuespillet. Kvalifikatorer SKAL IKKE BRUKES for å angi hvor eller når skuespillet ble publisert. Sjå også: ATFD Filmmanus, ATJD TV: manus og førestillingar, ATLD Radio: høyrespel, manus og førestillingar
1.4
DDA Klassiske skodespel skrive før 20. århundre

versjonsdetaljar