Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DC Lyrikk
Ved bruk av DC*-koder tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.4
DCR Lyrikkformer
Brukes for diktsamlinger av en eller flere diktere, hvor diktenes form brukes som hovedinnfallsvinkel for klassifikasjon eller søk. DCR*-koder kan brukes enten med andre DC*-koder eller DB*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også:
1.4
DCRB Lyrikkformer: Haiku
Brukes for den tradisjonelle japanske diktsjangeren haiku
1.4
DCRC Lyrikkformer: Tanka
Brukes for den tradisjonelle japanske diktsjangeren tanka
1.4
DCRG Lyrikkformer: Gasel
Brukes for den persisk-indiske lyriske diktformen gasel
1.4
DCRH Lyrikkformer: Bildedikt
Brukes for dikt hvor teksten er utformet som et tematisk relatert bilde
1.4
DCRL Lyrikkformer: Limerick
Brukes for korte, spøkefulle dikt på fem linjer
1.4
DCRS Lyrikkformer: Sonettar 1.4

versjonsdetaljar