Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DC Lyrikk
Ved bruk av DC*-koder tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.4
DCQ Lyrikkantologiar (fleire forfattarar)
Her: diktantologier som er organisert ut fra et emne eller en sjanger/tradisjon. Brukes med DCA eller DCC eller DCR* der det er hensiktsmessig. Tildel kvalifikator(er) for sted kun der det er viktig å spesifisere at innholdet er knyttet til et sted, f.eks. en antologi over australsk lyrikk, kvalifikator(er) for språk kun der diktenes språk utgjør en vesentlig del av innholdet, f.eks. en antologi over anglosaksisk diktning både på anglosaksisk og i moderne oversettelse, ment for å skape bedre forståelse av det anglosaksiske språket. Sjå også: DNT Antologiar
1.4

versjonsdetaljar