Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DC Lyrikk
Ved bruk av DC*-koder tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.4
DCA Klassisk lyrikk skrive før 20. århundre
Brukes med DCF eller DCQ og DB* der det er hensiktsmessig
1.4
DCC Moderne lyrikk (frå 1900 og framover)
Brukes med DCF eller DCQ og DB* der det er hensiktsmessig
1.4
DCF Lyrikk av ein forfattar
Brukes med DCF eller DCQ og DB* der det er hensiktsmessig
1.4
DCQ Lyrikkantologiar (fleire forfattarar)
Her: diktantologier som er organisert ut fra et emne eller en sjanger/tradisjon. Brukes med DCA eller DCC eller DCR* der det er hensiktsmessig. Tildel kvalifikator(er) for sted kun der det er viktig å spesifisere at innholdet er knyttet til et sted, f.eks. en antologi over australsk lyrikk, kvalifikator(er) for språk kun der diktenes språk utgjør en vesentlig del av innholdet, f.eks. en antologi over anglosaksisk diktning både på anglosaksisk og i moderne oversettelse, ment for å skape bedre forståelse av det anglosaksiske språket. Sjå også: DNT Antologiar
1.4
DCR Lyrikkformer
Brukes for diktsamlinger av en eller flere diktere, hvor diktenes form brukes som hovedinnfallsvinkel for klassifikasjon eller søk. DCR*-koder kan brukes enten med andre DC*-koder eller DB*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også:
1.4

versjonsdetaljar