Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DB Gamle, klassiske og mellomaldertekstar
Her: tekster fra den europeiske renessansen. Bruk alle DB*-koder for tekster, inkludert annoterte versjoner, som er skrevet i et tidlig eller klassisk språk, eller en gammel eller arkaisk versjon av et moderne språk, og som ikke vanligvis kan leses av en leser uten spesialkunnskaper om språket. For utgaver for en moderne leser, foretrekkes andre emnekoder som hovedkategori (dvs. oversettelser av disse tekstene hvor språket er modernisert eller hvor tekstene i utgangpunktet er skrevet i et forståelig språk), f.eks. F* for skjønnlitteratur eller DC* for lyrikk, DD* for skuespill, N* for historie, QD* for filosofi, sammen med koder fra DB*
1.4
DBS Soger og epos
Brukes for antikken og middelalderens sagaer og epos, enten på originalspråket, en annotert versjon, eller i moderne oversettelse. Foretrekk DC* pluss 6EH for nyere episk diktning. Sjå også: FT Slektsromanar, FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr
1.1 1.4
DBSG Gresk og romersk litteratur frå antikken
Brukes for de klassiske eposene, prosa, lyrikk eller skuespill, inkludert versjoner av de tradisjonelle mytene og legendene, skrevet av klassiske greske, hellenske eller latinske forfattere på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser. Sjå også: QRSG Oldtidas greske religion og mytologi, QRSL Romersk religion og mytologi
1.1 1.4
DBSN Islandske og norrøne soger
Brukes for islandske og norrøne sagaer på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser. Sjå også: QRSW Norrøn religion og mytologi
1.1 1.3

versjonsdetaljar