Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
D Biografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DB Gamle, klassiske og mellomaldertekstar
Her: tekster fra den europeiske renessansen. Bruk alle DB*-koder for tekster, inkludert annoterte versjoner, som er skrevet i et tidlig eller klassisk språk, eller en gammel eller arkaisk versjon av et moderne språk, og som ikke vanligvis kan leses av en leser uten spesialkunnskaper om språket. For utgaver for en moderne leser, foretrekkes andre emnekoder som hovedkategori (dvs. oversettelser av disse tekstene hvor språket er modernisert eller hvor tekstene i utgangpunktet er skrevet i et forståelig språk), f.eks. F* for skjønnlitteratur eller DC* for lyrikk, DD* for skuespill, N* for historie, QD* for filosofi, sammen med koder fra DB*
1.4
DC Lyrikk
Ved bruk av DC*-koder tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.4
DD Skodespel
Ved bruk av DD*-koder, tildel også kvalifikator(er) for sted og/eller tidsperiode og stil der disse aspektene er spesielt relevante og viktige; andre emnekoder, inkludert FX*-koder kan brukes sammen med DD*-koder for å angi sentrale temaer i skuespillet. Kvalifikatorer SKAL IKKE BRUKES for å angi hvor eller når skuespillet ble publisert. Sjå også: ATFD Filmmanus, ATJD TV: manus og førestillingar, ATLD Radio: høyrespel, manus og førestillingar
1.4
DN Biografiar og sanne forteljingar
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks. SFH «Golf» med DNBS. Sjå også: FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DS Litteraturhistorie og litteraturkritikk
Ved bruk av DS*-koder, tildel kvalifikator(er) for språk for å angi språket litteraturen skrives på og for sted for å angi hvor den litterære tradisjonen er plassert geografisk, der den nasjonale eller regionale konteksten er viktig. F.eks. bøker om litteratur på engelsk i Australia eller litteratur på spansk i Mexico. SKAL IKKE BRUKES på de konkrete verkene fra denne tradisjonen (f.eks. en roman), eller for å angi hvor den ble utgitt. Bruk kvalifikator(er) for tidsperiode for utgivelser om spesielle litteraturhistoriske perioder
1.4

versjonsdetaljar