Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CJ Språkundervisning og språkopplæring
Bruk CJ*koder for undervisningsmateriell for fremmedspråklige voksne. Tildel også kvalifikator for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: YPC* Læremiddel: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring og tilhøyrande underkategoriar, 4LE* Engelsk språkopplæring: eksamenar og sertifikat og tilhøyrande underkategoriar, 4LZ* For spesifikk språkopplæring unntatt engelsk språk og tilhøyrande underkategoriar
1.4
CJB Språkundervisning og språkopplæring: undervisnings- og kursmateriell
CJBT Språkopplæring: sjølvstudium
Brukes for materiale ment for selvstudium innen språkopplæring. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, f.eks. 4L. Sjå også: WTK Parlørar
1.3

versjonsdetaljar