Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CJ Språkundervisning og språkopplæring
Bruk CJ*koder for undervisningsmateriell for fremmedspråklige voksne. Tildel også kvalifikator for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig. Sjå også: YPC* Læremiddel: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring og tilhøyrande underkategoriar, 4LE* Engelsk språkopplæring: eksamenar og sertifikat og tilhøyrande underkategoriar, 4LZ* For spesifikk språkopplæring unntatt engelsk språk og tilhøyrande underkategoriar
1.4
CJB Språkundervisning og språkopplæring: undervisnings- og kursmateriell
CJBG Språkopplæring: grammatikk, vokabular og uttale
Her: verb, substantiv, adjektiv, idiomer etc.
1.4
CJBR Språkopplæring: lesehefte
Brukes for tekster som er skrevet spesielt for eller er forenklet for de som lærer et språk. Slike tekster har vanligvis angitt et lesenivå og størrelse på ordforråd. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, og med andre emnekoder for å angi emne eller sjanger, f.eks. F*-koder for skjønnlitteratur
1.4
CJBT Språkopplæring: sjølvstudium
Brukes for materiale ment for selvstudium innen språkopplæring. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, f.eks. 4L. Sjå også: WTK Parlørar
1.3

versjonsdetaljar