Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
C Språk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CF Lingvistikk
Her: språkvitenskap, filologi. Brukes for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet
1.4
CFA Språkfilosofi
Sjå også: GTD Semiotikk / semiologi
CFB Sosiolingvistikk
CFC Lese- og skriveferdigheiter
Sjå også: JNF Undervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning, VSL Lese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker
CFD Psykolingvistikk og kognitiv lingvistikk
Her: neurolingvistikk
1.4
CFF Historisk og samanliknande lingvistikk
Her: etymologi, studier av språkfamilier. Sjå også: CBX Språkhistorie
CFG Semantikk, diskursanalyse, stilistikk
Her: pragmatikk, leksikologi, retorikk, muntlig kommunikasjon
CFH Fonetikk, fonologi
CFK Grammatikk, syntaks og morfologi
CFL Paleografi (skrifthistorie)
Her: læren om gamle skriftarter og hvordan de kan forstås
1.2
CFM Leksikografi
CFP Omsetjing og tolking
Her: hermeneutikk
CFX Data- og korpuslingvistikk 1.3
CFZ Teiknspråk, blindeskrift og annan språkleg kommunikasjon

versjonsdetaljar