Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AV Musikk
Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
AVX Musikkinnspilling og reproduksjon
Brukes for bøker om innspilling og reproduksjon av musikk og lyd, både generelle verk og bøker med ei praktisk tilnærming. For bøker med ei mer teknisk tilnærming, foretrekk passende koder fra T* eller U*. Sjå også: KNT Media-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar, TTA Akustisk teknologi og lydteknikk, UDM Digital musikk og lyd: rettleiingar, UGM Digital musikk: profesjonelt
1.4

versjonsdetaljar