Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AJ Fotografering og fotografi
AJC Fotografisamlingar
Brukes for bøker som er eller handler om tematiske samlinger, eller som presenterer en samlers, et museums, galleris eller byrås samling. Brukes med AG*-koder eller andre koder som angir publikasjonens tema der det er hensiktsmessig . Sjå også: WQP Stader i gamle fotografi
1.3
AJCD Fotografar
Her: monografier om fotografer
1.4
AJCP Fotografering: portrett og sjølvportrett
Brukes for bøker som presenterer individer og grupper gjennom fotografier, inkludert selvportretter og modeller, samt verk om portrettfotografering. Brukes med AJTF for verk om praktiske teknikker for portrettfotografering
1.1 1.4
AJCX Erotisk- og aktfotografi
Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Sjå også: AGHX Erotisk kunst

versjonsdetaljar