Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AG Tema og motiv i kunst
Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig
1.4
AGZ Kunstteknikkar og -prinsipp
Brukes for lærebøker, bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet om teknikker, perspektiv, etc. Brukes med passende AF*-koder for å angi kunstform, f.eks. AFF for tegneteknikker. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby. Sjå også: WFA Maling, teikning og kunsthandbøker
1.4
AGZC Farger og fargeteori
Her: fargevitenskap i kunst. Brukes med P*- eller T*-koder for vitenskapelige eller tekniske utgivelser
1.4

versjonsdetaljar