Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AG Tema og motiv i kunst
Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig
1.4
AGN Natur i kunst
Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av natur. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.4
AGNA Dyr i kunst
Her: kunst med dyr, dyreliv, fugler, insekter, fisk etc. Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av dyreliv. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.3 1.4
AGNB Botanisk kunst
Her: botaniske illustrasjoner. Brukes for kunstnerisk gjengivelse av blomster eller planter. Brukes med PST for botanisk kunst som har et vitenskapelig formål
1.4
AGNL Landskap og kystlandskap i kunst 1.3
AGNS Stilleben
Her: vanitas. Brukes for gjengivelser av scener i liten skala, for det meste med døde gjenstander, både naturlige og menneskeskapte
1.3

versjonsdetaljar