Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AG Tema og motiv i kunst
Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig
1.4
AGA Kunsthistorie
Bruk AGA sammen med andre kunstkoder der det er hensiktsmessig. tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
AGB Kunstnarar, kunstmonografiar
Brukes for bøker både om enkeltkunstnere og atelierer eller verksteder som har produsert kunst under en enkelt kunstners navn
1.4
AGC Utstillingskatalogar og kunstsamlingar
Brukes for publikasjoner som er utgitt både til tidsavgrensede og faste utstillinger, og til samlinger hos kunstgallerier, museer eller samlere. Brukes med andre A*-koder for å angi kunstform og kvalifikator(er) for sted dersom katalogen er knyttet til et spesifikt galleri eller museum. Sjå også: WTHM Reisehandbøker: museum, historiske stader, galleri etc., GLZ Museumsvitskap og kulturarvstudium
1.4
AGH Menneske framstilt i kunst
Her: figurmaleri eller -tegning, illustrasjoner av den menneskelige anatomi for kunstnere, akttegning, eller andre kunstverk som fremstiller mennesket eller deler av menneskekroppen. Brukes med AGZ for tegneteknikker
1.4
AGK Småskala, sekulære og daglegdagse kunstscener
Her: «sjanger»-emner, hverdagsscener og -hendelser i kunst
1.3
AGN Natur i kunst
Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av natur. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.4
AGP Menneskeskapte objekt i kunst (bylandskap, maskinar etc.)
Her: kunstnerisk gjengivelse av bygninger, bylandskap, transport etc.
1.4
AGR Religiøse emne i kunst
Her: hellig, seremoniell eller rituell kunst, ikoner. Brukes med relevant kode fra QR* der det er hensiktsmessig
1.4
AGT Kunstnarisk utsmykking
Brukes for kunstverk som har vært planlagt som og er gjennomført som kunst ment for det offentlige rom, ofte utendørs og tilgjengelig for alle, enten permanent eller midlertidig. Kunstverket kan være bestilt spesielt for et spesifikt sted, eller være uoffisielt eller uautorisert
1.4
AGZ Kunstteknikkar og -prinsipp
Brukes for lærebøker, bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet om teknikker, perspektiv, etc. Brukes med passende AF*-koder for å angi kunstform, f.eks. AFF for tegneteknikker. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby. Sjå også: WFA Maling, teikning og kunsthandbøker
1.4

versjonsdetaljar