Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AF Kunstformer
Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFK Ikkje-grafiske og elektroniske kunstformer
Brukes for generelle verk om ikke-grafiske kunstformer, eller kunsttutrykk som ikke har egne koder, inkludert nye medieformer
1.4
AFKB Skulpturar
Her: statuer, figurer, monumentale skulpturer, billedhuggerkunst. Brukes for verk om tredimensjonal kunst uavhengig av materiale, og for verk om kunstformen, eller tilhørende tradisjoner og teknikker
1.4
AFKC Utskjering, masker, relieff
Her: treskjæring, helleristninger, mindre og monumentale utskjæringer. Brukes for både teknikken og bøker om spesifikke objekter som har utskjæringer, uavhengig av materiale
1.4
AFKG Edle metall, edelsteinar og smykke: kunstverk og design
Her: gull- og sølvsmedarbeid, Fabergé etc. Sjå også: WFJ Smykke og perler, WCP Antikvitetar og samleobjekt: smykke, WCR Antikvitetar og samleobjekt: gull, sølv og andre metall (anna enn smykke), WFP Kunsthandverk av metall
AFKN Installasjonskunst
Her: stedskunst (land art), stedspesifikk kunst, miljøkunst
1.4
AFKP Performancekunst
AFKV Digital- og videokunst, kunst i nye medium
Her: data-, elektronisk-, holografisk-, virtuell-, kyborg-, interaktiv-, internett-, generativ-, telematisk-, lyd- og evolusjonær kunst. Sjå også: UG* Datagrafikk og digitale medium og tilhøyrande underkategoriar
1.4

versjonsdetaljar