Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
A Kunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode. Sjå også:
1.4
AF Kunstformer
Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFC Målarkunst og måleri
Her: generelle verk om malerkunst eller malerier, eller dersom det ikke fins en annen detaljert kode under AFC*. Bruk AFC*-koder for bøker om malerkunst eller malerier, av individer eller grupper, inkludert historisk behandling av enkeltmalerier eller en spesifikk malerstil.Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere og kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper etc.Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFF Teiknekunst og teikningar
Her: skisser. Bruk AFF*-koder for bøker om tegnekunst eller tegninger, av en enkelt kunstner eller kunstnergrupper, inkludert historisk behandling av enkelttegninger, eller en spesifikk tegnestil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere, kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFH Trykk og trykketeknikkar
Her: etsning, silketrykk, tresnitt, litografi, akvatintetsning, koldnålsradering, mezzotint, monotypier, blokktrykk
1.4
AFJ Andre grafiske eller visuelle kunstformer
Her: collage, fotomontasjer. Brukes for generelle verk eller kunstformer som ikke har egne koder i AFC*, AFF* eller AFH*
1.4
AFK Ikkje-grafiske og elektroniske kunstformer
Brukes for generelle verk om ikke-grafiske kunstformer, eller kunsttutrykk som ikke har egne koder, inkludert nye medieformer
1.4
AFP Keramikk, mosaikk og glas: kunstverk
Her: keramikk (inkludert porselen, steingods, steintøy, bisque), glassmaleri, fliser eller emalje som kunstverk. Sjå også: WFN Keramikk og glaskunst
1.4
AFT Dekorativ kunst
Her: ornamenter, dekorasjonsdetaljer, dekorative maleteknikker, dekorativt metallarbeid og andre dekorative kunstarter. Brukes for bøker som tar for seg emnet fra et kunst- eller kunsthistorisk perspektiv, eller som retter seg mot et profesjonelt publikum, eller et publikum med tekniske ferdigheter. Sjå også: WF* Husflid, kunsthandverk og handarbeid og tilhøyrande underkategoriar
1.4
AFW Tekstilkunstverk
Her: tepper, kelimer, billedvever og andre kunstverk av tekstiler. Sjå også: AKT Mote- og tekstildesign, WFB* Handarbeid og tilhøyrande underkategoriar, WFF Teppe og teppeknyting, WFG Spinning og veving
1.4

versjonsdetaljar