Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
6 Kvalifikatorar: stilretningar
Bruk kvalifikatorer for stilretninger MED andre passende emnekoder og med kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig. Ikke bruk ‘6’ på de enkelte bøkene, men velg kvalifikatorer fra seksjon 6* der det er hensiktsmessig
1.4
6G Stilar (G)
Koden 6G skal IKKE brukes på enkeltbøker, den er kun en samlekode for alle stilretninger som begynner på G i den engelske versjonen
1.4
6GA Gotisk stil
Her: ny-gotikk, gotisk renessanse. Brukes for gotiske stilretninger fra ulike perioder og regioner
1.4
6GB Georgiansk stil
Her: ny-gregoriansk stil, gregoriansk renessanse
1.4
6GC Gresk stil: antikken
Her: hellenistiske stilretninger
1.4
6GD Gospel 1.4
6GE Gaucho
Litterær stilretning i Sør-Amerika
1.4

versjonsdetaljar