Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5X Inneheld eksplisitt eller støytande materiale
Brukes for bøker som inneholder scener eller ord som kan virke støtende på en uforberedt leser, vanligvis av seksuell, voldelig eller diskriminerende art, og som derfor passer best for modne ungdommer eller et voksent publikum, og hvor det oppfattes som viktig at leseren blir gjort oppmerksom på at innholdet kanskje ikke passer for alle. Dersom 5X brukes sammen med en Y*-kode det er sterkt anbefalt at en forklaring sendes i et annet metadatafelt og at en passende 5A*-kvalifikator er angitt
1.4

versjonsdetaljar