Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5P Relatert til spesifikke grupper og kulturar
Use all 5P* codes for: indicating the content of the work has major themes, topics or storylines relating to, or of major interest to, or are specifically about the particular group of people. DO NOT USE: to indicate a target audience for marketing purposes, nor to identify the origin of the author, unless this relates to the content of the work
1.4
5PB Etniske grupper, urfolk, stammer eller andre folkegrupper
Bruk 5PB*-koder for materiale som er av interesse for, har temaer relatert til eller er om spesifikke grupper. Brukes med kvalifikatorer for geografi for grupper som har tilknytning til et geografisk område, men som ikke har en egen kode, med JBSL*-koder i tillegg til andre emner der det er hensiktsmessig
1.4
5PG Religiøse grupper
Bruk 5PG*-koder for materiale som er av interesse for, har temaer relatert til eller er om spesifikke religiøse grupper. Brukes med JBSR i tillegg til andre emner. Brukes ikke for titler kun om den spesifikke religionen, eksempelvis klassifisert om kun med QR*-koder
5PM Personar med synlege eller usynlege funksjonshemmingar eller funksjonsnedsettingar
Bruk 5PM*-koder for bøker hvor innholdets tematikk handler om eller er av spesiell interesse for den aktuelle gruppa av personer
1.4
5PS Homofile, lesbiske og biseksuelle
Bruk 5PS*-koder for materiale som er av interesse for, har temaer relatert til eller er om homofile, lesbiske eller biseksuelle. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, som f.eks. JBSJ, YXB, F*-koder etc. For bøker om f.eks. Pride, bruk 5HC. Foretrekk mer spesifikke kategorier for bøker om lesbiske, homofile, biseksuelle, panseksuelle, aseksuelle eller transpersoner. Sjå også:
1.4
5PT Transpersonar
Her: kjønnsminoriteter, transseksuelle, transkjønnede, ikke-binære etc. Brukes for materiale som er av interesse for, har temaer relatert til eller er om de som har et kjønn som helt eller delvis avviker fra det de ble tildelt ved fødselen; kjønn i samfunn hvor man har definert at det fins mer enn to kjønn. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, som f.eks. JBSF3, YXB, F*-koder etc.
1.2 1.4
5PV Aseksuelle personar
Brukes for bøker som er av interesse for, har temaer relatert til eller er om aseksuelle og/eller aromantiske personer
1.4
5PX Spesielle kulturelle tema
5PX*-koder er ment for temaer som ikke er dekket andre steder, men som er viktige i nasjonale markeder og bransjer, og som ikke kan uttrykkes ved å bruke andre emnekoder eller kvalifikatorer
1.3

versjonsdetaljar