Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5L Livsfasar
Bruk 5L*-koder på bøker hvor innholdets tematikk er spesielt interessant for eller handler om personer i ulike livsfaser. IKKE bruk disse kodene for å angi målgruppe, de skal kun brukes for å beskrive innholdet
1.3 1.4
5LK Vaksenlivet
Brukes for titler som behandler temaer som har med det å være voksen å gjøre
1.3
5LKE Tidleg vaksenliv
Her: unge voksne. Brukes for titler som behandler temaer som har med personer fra sent i tenårene eller tidlig i tjueårene og opp til og med trettiårene å gjøre, ofte tematikk som har med det å bli voksen å gjøre. Brukes med FR* for romantikk for unge voksne, FP for erotikk for unge voksne, FM for fantasy for unge voksne
1.3 1.4

versjonsdetaljar