Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5J Meint for spesifikke målgrupper
Bruk 5J*-koder i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av spesifikke målgrupper, men som ikke nødvendigvis handler om disse gruppene, selv om materialet er skrevet spesielt for disse gruppene
1.4
5JA Primært meint for kvinner og/eller jenter
Bruk 5JA i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av kvinner og/eller jenter, på den måten at materialet er skrevet spesielt for denne gruppa. Materialet handler ikke nødvendigvis om kvinner eller jenter
1.4
5JB Primært meint for menn og/eller gutar
Bruk 5JB i spesielle tilfeller for materiale som er ment å skulle leses av menn og/eller gutter, på den måten at materialet er skrevet spesielt for denne gruppa. Materialet handler ikke nødvendigvis om menn eller gutter
1.4

versjonsdetaljar