Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
Bruk 5A*-koder for å gi en indikasjon på hvilken alder bokas innhold passer fra. Angi 5A* for alle Y*-koder (bortsett fra YP*). 5AX og 5AZ kan brukes sammen med alle relevante emnekoder. Alle 5A*-koder kan også brukes sammen med X*-koder for tegneserier ment for barn og ungdom. Dersom man ønsker å angi mer detaljerte opplysninger om aldersnivå, lesenivå etc., gjøres dette i andre metadatafelt
1.4
5AB For barn 0 til 3 år 1.1
5ABD For babyar frå 3 månader 1.1

versjonsdetaljar