Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
5 Kvalifikatorar: interesse
Bruk kvalifikatorer fra 5* SAMMEN MED passende emnekoder for å angi et ulike sett aspekter ved hovedinnholdet i boka. 5A*-koder for intellektuelt nivå brukes sammen med Y*-koder, 5H* brukes for å angi at innholdet handler om spesielle høytider eller begivenheter, 5L* brukes til å angi at inneholdet handler om ei spesiell aldersgruppe, 5P* brukes for å angi at innholdet handler om ei spesiell brukke mennesker etc. Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 5*-xx-, hvor xx angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke ment kun for brukere i det angitte landet. IKKE bruk 5*-koder for å angi målgrupper i markedsføringssammenheng, kvalifikatorer fra 5* må angis ut fra bokas hovedinnhold. IKKE bruk koden ‘5’ alene, men velg en spesifikk kode fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
5A Intellektuelt nivå / lesenivå
Bruk 5A*-koder for å gi en indikasjon på hvilken alder bokas innhold passer fra. Angi 5A* for alle Y*-koder (bortsett fra YP*). 5AX og 5AZ kan brukes sammen med alle relevante emnekoder. Alle 5A*-koder kan også brukes sammen med X*-koder for tegneserier ment for barn og ungdom. Dersom man ønsker å angi mer detaljerte opplysninger om aldersnivå, lesenivå etc., gjøres dette i andre metadatafelt
1.4
5AB For barn 0 til 3 år 1.1
5AC Intellektuelt nivå: frå 3 år
5AD Intellektuelt nivå: frå 4 år
5AF Intellektuelt nivå: frå 5 år
5AG Intellektuelt nivå: frå 6 år
5AH Intellektuelt nivå: frå 7 år
5AJ Intellektuelt nivå: frå 8 år
5AK Intellektuelt nivå: frå 9 år
5AL Intellektuelt nivå: frå 10 år
5AM Intellektuelt nivå: frå 11 år
5AN Intellektuelt nivå: frå 12 år
5AP Intellektuelt nivå: frå 13 år
5AQ Intellektuelt nivå: frå 14 år
5AR For motvillige lesarar (barn/ungdom)
Brukes for bøker som er skrevet spesielt for, eller regnes som spesielt egnet for barn og ungdom som ikke vil lese, som har lesevansker, eller som sliter med å lese
1.3
5AS Intellektuelt nivå: frå 15 år 1.3
5AT Intellektuelt nivå: frå 16 år 1.3
5AU Intellektuelt nivå: frå 17 år 1.3
5AX For begynnande lesarar (vaksne)
Brukes for bøker som er spesielt beregnet for voksne med lesevansker, eller for voksne som akkurat har lært seg å lese
1.3
5AZ For lesarar med lære- / kommunikasjonsvanskar
Brukes for bøker hvor innholdet er tilpasset til eller skrevet for lesere (i alle aldre) med spesielle behov. Dette inkluderer innhold som er spesielt tilpasset personer med f.eks. dysleksi og andre lærevansker, kognitive vansker, demens eller Alzheimers, synshemminger etc. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.3 1.4

versjonsdetaljar